За ЗЕА Принт

Печатница ЗЕА-ПРИНТ е лидер в полиграфическите услуги в Смолянска област в цялата им гама. В отговор на повишените изисквания на пазара, ЗЕА-ПРИНТ се изгражда като гъвкава и иновативна структура, търсеща нови технологии и възможности за представяне на крайния продукт. Печатница ЗЕА-ПРИНТ изработва широк асортимент от полиграфическа продукция за бизнеса и рекламата: листовки и флаери, брошури, каталози, плакати, визитки, фирмени бланки, фактури и формуляри, папки, етикети, стикери, кутии и опаковки, календари и много други.