Офсетов печат

Машина за офсетно принтиране в близък план

Най-популярната технология за печат на текст и изображения в големи тиражи и предимно върху хартия. Офсетовият печат има много разновидности – ролен и листов, едноцветен и многоцветен, но най-важното деление е по вида на използваните базови цветове на мастилата. Има два основни вида офсетов печат при това разделение – щрихов и процесен. При щриховият офсет се използват мастила с много различни цветове, които най-често не “взаимoдействат” помежду си върху напечатания лист. При процесният печат е точно обратното – за възприемането на цветовете в напечатаното изображение се разчита изцяло на взаимодействието между така наречените “растерни мрежи” на няколко основни цвята отпечатани върху листа. Най-популярната система за процесен печат е CMYK – базирана на 4 основни цвята – синьо-зелено, пурпурно, жълто и черно (cyan, magenta, yellow, black). От взаимодействието на тези растерни мрежи могат да се получат значителна част от видимите от човешкото око цветове, което прави тази система вече много десетилетия практически най-универсалният метод за пълноцветен печат.